• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nowa edycja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Babice na lata 2011-2015

11 maja 2010

Wójt Gminy Babice informuje, że do 30 kwietnia  złożono 347 wniosków inwestycyjnych  do aktualizacji WPI na lata 2011-2015.

     Wójt Gminy Babice informuje, że do 30 kwietnia  złożono 347 wniosków inwestycyjnych  do aktualizacji WPI na lata 2011-2015. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i aktywność mieszkańcom Gminy Babice. Wszystkie zebrane wnioski wraz z osobami, które je przygotowały znajdują się tutaj. Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym. Następnie wszystkie wnioski zostaną przekazane członkom zespołu koordynacyjnego, który dokona ich oceny na podstawie ustalonych kryteriów zgodnie z uchwałą o trybie i procedurze aktualizacji WPI z dnia 12 września 2008 roku.
     Zadania, które otrzymają więcej punktów niż znajdujące się obecnie na liście i znajdą się na czołowych miejscach w poszczególnych działach,  realizowane będą w pierwszej kolejności.
     Uchwała o przyjęciu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Babice na lata 2011-2015 podjęta zostanie na wrześniowej sesji Rady Gminy.

ZADANIA WPI