• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

6 maja 2010

Ostrzeżenie o możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych.

     Ostrzeżenie o możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 6.05.2010r, godz. 9.00.
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Stopień zagrożenia: - 2 (skali -3 stopniowej)
Ważność: - od godz. 11.00 dnia 6.05.2010 r. do godz. 11.00 dnia 7.05.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W związku z prognozowanymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu, miejscami o charakterze burzowym, w dorzeczu Górnej Wisły, szczególnie w zlewni Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych.
Uwagi: Ostrzeżenie zostanie zaktualizowane przed upływem terminu ważności jeśli przewidywane będzie dalsze występowanie zjawiska.
         W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i  ostrzegawczych oraz powiadomienie gmin w powiecie.
         O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50
Fax.    032:    625 83 44
DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Ireneusz Koczoń