• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Gminna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy

12 kwietnia 2010

W dniu 08.04.2010 roku powstała Gminna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy. Celem koalicji jest integracja działań wszystkich instytucji z terenu gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy.

     W dniu 08.04.2010 roku powstała Gminna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy. Celem koalicji jest integracja działań wszystkich instytucji z terenu gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy. Interdyscyplinarny zespół specjalistów służy pomocą i wsparciem osobom uwikłanym w przemoc. Tworzenie skutecznej sieci wsparcia wymaga zaangażowania wielu podmiotów.
     Gminnym Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Przemocy jest Pani Katarzyna Augustynek.

     W skład koalicji wchodzą następujące osoby:
1. Jolanta Radecka Kierownik OPS w Babicach
2. Katarzyna Augustynek pracownik socjalny OPS w Babicach 
3. Jolanta Miśkiewicz pracownik socjalny OPS w Babicach
4. Edyta Kocot psycholog OPS w Babicach
5. Krystyna Kawala kurator zawodowy Sądu Rodzinnego w Chrzanowie
6. Lucyna Zaczyńska przedstawiciel GKRPA w Babicach
7. Halina Glistak Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Babicach
8. Beata Rusek Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zagórzu
9. Teresa Haber Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszynach
10. Grzegorz Kulawik policjant Komisriatu Policji w Alwerni
11. Dariusz Mendyk policjant Komisariatu Policji w Alwerni

     Ustalono, że spotkania odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca, podczas których omawiane będą problemy dotyczące konkretnych przypadków i opracowywane plany pomocy dla ofiar i sprawców przemocy.
     Członkowie koalicji pracują społecznie.