• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zaawansowany etap prac przy Centrum Babic

31 marca 2010

Przystąpiono do kolejnego etapu prac w ramach inwestycji pn. „Przestrzenne Zagospodarowanie Centrum Babic”.

     Przystąpiono do kolejnego etapu prac w ramach inwestycji pn. „Przestrzenne Zagospodarowanie Centrum Babic”. Etap ten polega na ociepleniu ścian budynku „starego urzędu” z nałożeniem tynku mineralnego. Ponadto zakres prac przewiduje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Gołąba i obecnych parkingach asfaltowych z urządzeniem kwietnika. W dalszej kolejności zostanie zrealizowany remont ogrodzenia. Przypuszczalny termin zakończenia całości prac planuje się na koniec maja br. Przypominamy jednak, że  zgodnie z zawartą umową zakończenie robót  przewidziano na 31.07.2010r.
     Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie (w wysokości 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.