• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - składanie wniosków

25 marca 2010

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO NA JURZE" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” . . .

     ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO NA JURZE"
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” działającej na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 08.04.2010-04.05.2010
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, miejscowość Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl; Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo na Jurze”, miejscowość: Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.
Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 1 800 000,00 zł.
- „Małe projekty” wynosi 440 000,00 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów oraz pod numerem  tel. 032 720 65 00;  032 720 65 02


     ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO NA JURZE"
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” działającej na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
08.04.2010-04.05.2010
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, miejscowość Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl; Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo na Jurze”, miejscowość: Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.
Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 280 000,00 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów oraz pod numerem tel. 032 720 65 00;    032 720 65 02