• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

22 marca 2010

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach ogłasza konkursu plastyczny WIOSENNE PRZEBUDZENIE

     Warunki konkursu: 
1. Ilość prac przypadająca na jednego uczestnika wynosi max. 1 szt.
2. Format pracy A3 lub A4
3. Technika dowolna
4. Praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko autora, klasa, adres szkoły, przedszkola
5. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji nagrodzonych prac.
7. Prace nie będą zwracane.
8. Prace oceni Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

     Cel konkursu:
1. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
2. Poszukiwanie różnych technik plastycznych – w rysowaniu: określanie linią, w wycinaniu, wydzieraniu: posługiwanie się płaszczyzną, w malowaniu: posługiwanie się plamą
3. Zainteresowanie tematem i poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów i technik
4. Wspieranie rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

     Kategorie wiekowe:
W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 do 16 lat.
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I przedszkola
II klasy I – III szk. podst.
III klasy IV – VI szk. podst.
IV gimnazjum

Termin nadsyłania prac: 26.04.2010 r.
Adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach
         Babice, ul. Krakowska 47
         Tel./fax 032 6134 094
         gokis@babice.p