• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

22 marca 2010
Ostrzeżenie hydrologiczne i meteorologiczne

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 21.03.2010r, godz. 13:00.
Nazwa biura: IMGW w Krakowie.
Zjawisko: przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Stopień zagrożenia: - 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: - od godz. 13.00 dnia 21.03.2010 r. do godz. 18.00 dnia 22.03.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: w ciągu najbliższej doby w wyniku utrzymujących się dodatniej temperatury powietrza, a także wystąpienia opadów deszczu (lokalnie do 10 mm), topnienia pokrywy śnieżnej w ciągu najbliższej doby spodziewany jest w zlewni Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Białej Tarnowskiej i Ropy wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie możliwe przekroczenie strefy stanów ostrzegawczych.
Skutki: lokalne zalania i podtopienia, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w pracach hydrotechnicznych i trudności komunikacyjne.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i  ostrzegawczych oraz powiadomienie gmin w powiecie.
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50
Fax.    032:    625 83 44
DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Paweł Dudek