• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIV Sesja Rady Gminy Babice

19 marca 2010

19 marca 2010 r. o godz. 9.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy w Babicach.

     19 marca 2010 r. o godz. 9.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy w Babicach. Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 r.,
- w sprawie przystąpienia Gminy Babice do Porozumienia o współpracy w zakresie usprawnienia realizacji projektu pn.: „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”,
- w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babice służebnością przejazdu i przechodu,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 313/5, 313/6, 313/7, 2450/1 położonych w obrębie Zagórze w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 389/5 położonej w obrębie Mętków dla poprawienia zagospodarowania nieruchomości nr 378,
- w sprawie wniesienia aportu i objęcia udziałów w Gospodarce Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.,
- w sprawie wyrażenia woli dokonania dopłat do taryfy,
- w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mętków i Wygiełzów,
- w sprawie w sprawie przyjęcia Programu „Pomoc dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie dożywiania na lata 2010-2013”,
- w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego dot. uchwały Rady Gminy Babice z dn. 9 lutego 2010 r. Nr XLII/351/2010 w sprawie wystąpienia Gminy Babice ze Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów z siedzibą w  Zatorze,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 3019, 3020, 3021, 3022, 3023 położonych w obrębie Jankowice w trybie przetargu ograniczonego,
- w sprawie zakończenia prac Komisji Rady Gminy Babice ds. gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Babice,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/2003 Rady Gminy Babice.
     Ponadto Radni Rady Gminy Babice zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  oraz z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.