• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Prace przy budynku "starego urzędu" wznowione.

2 marca 2010

Po przeciągającej się i srogiej zimie wznowiono prace związane z wykonaniem robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przestrzenne Zagospodarowanie Centrum Babic”.

     Po przeciągającej się i srogiej zimie wznowiono prace związane z wykonaniem robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przestrzenne Zagospodarowanie Centrum Babic”. Prowadzi się roboty związane z budową chodników wzdłuż ulicy Gołąba oraz budową ogólnodostępnego parkingu w sąsiedztwie budynku „starego urzędu”. Dalszy zakres prac przewiduje wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gołąba i obecnych parkingach asfaltowych.
     Zakres robót przewiduje również wykonanie ocieplenia budynku „starego urzędu” z nałożeniem tynku mineralnego. Zgodnie z umową zakończenie całego zakresu robót  przewidziano na 31. 07. 2010r.
     Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie (w wysokości 199.062,00zł., co stanowi 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.