• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

1 marca 2010

Ostrzeżenie o możliwości przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 1.03.2010r, godz. 11.00.
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Stopień zagrożenia: - 2 (skali -3 stopniowej)
Ważność: - od godz. 11.0 0 dnia 1.03.2010 r. do godz. 12.00 dnia 2.03.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby na dopływach Wisły na terenie województwa małopolskiego spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek.
Uwagi: Ostrzeżenie zostanie zaktualizowane przed upływem terminu ważności jeśli przewidywane będzie dalsze występowanie zjawiska.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i  ostrzegawczych oraz powiadomienie gmin w powiecie.
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50
Fax.    032:    625 83 44
DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Ireneusz Koczoń