• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

24 lutego 2010

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

     Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
     Data i godzina wydania ostrzeżenia: : 24.02.2010 - godz. 8.30
     Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Stopień zagrożenia: 2
     Ważność: od godz. 8.30 dnia 24.02.2010 r. do godz. 12.00 dnia 26.02.2010 r.
     Obszar: województwo małopolskie.
     Przebieg: W związku z dalszym topnieniem pokrywy śnieżnej, spływem wód roztopowych i pokrywy lodowej spodziewany jest wzrost poziomu wody na wszystkich dopływach Wisły na obszarze województwa małopolskiego, na ogół do dolnej części strefy stanów wysokich.
     Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
     Skutki przewidywane: Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych.
     W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych.
     O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.   032: 625 00 00, 625 83 50
Fax.  032: 625 83 44

     DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Dominik Ciaputa