• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Spotkanie sprawozdawcze PSP w Chrzanowie

23 lutego 2010

22 lutego w 2010r. w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbyła się IV narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu chrzanowskiego.

     22 lutego w 2010r. w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbyła się IV narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu chrzanowskiego w roku poprzednim.  W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele władz wojewódzkich ochrony przeciwpożarowej, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz prezesów i naczelników ochotniczych straży pożarnych. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu w tym Wójt Gminy Babice Roman Warchoł.
     Ponadto podczas spotkania, w uznaniu „za pomoc, wrażliwość i zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego … przez dziesięciolecia” nadano Kordzik Strażacki Panu Stefanowi Rożnawskiemu. 
     Program spotkania przedstawiał się następująco:
- Otwarcie narady przez Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie
- Przedstawienie zagrożeń występujących na terenie powiatu chrzanowskiego na przykładzie charakterystycznych działań ratowniczo – gaśniczych.
- Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie z działalności za rok 2009.
- Wystąpienie zaproszonych gości.
- Tematyką części szkoleniowej były zagadnienia operacyjno – szkoleniowe dotyczące działalności ochotniczych straży pożarnych.
     Spotkanie to ma duże znaczenie w związku z omawianymi zagadnieniami, ich wpływem na kształtowanie systemu bezpieczeństwa oraz możliwością zapoznania się z aktualną charakterystyką występujących zagrożeń.

GALERIA ZDJĘĆ