• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zebrania sprawozdawcze OSP z terenu Gminy Babice.

3 lutego 2010

Jak co roku odbywają się walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice w sprawie działalności organizacyjno – programowej.

     Jak co roku odbywają się walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice w sprawie działalności organizacyjno – programowej. W tym roku takie zebrania odbyły się już w Mętkowie: w dniu 23 stycznia i w Rozkochowie: 30 stycznia. Kolejne planowane są w Jankowicach 20 lutego, w Zagórzu 27 lutego i Babicach 6 marca tego roku.
     W zebraniach udział biorą: Zarząd OSP, członkowie czynni i wspierający OSP, młodzieżowe drużyny pożarnicze, Wójt Gminy Babice jako przedstawiciel władz samorządowych, przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej, Prezes Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Sołtys poszczególnej miejscowości, Rada Sołecka i zaproszeni goście.
     Podczas zebrań Naczelnicy OSP przedstawiają sprawozdania z działalności straży w poprzednim roku a Skarbnicy referują sprawozdania finansowe. Po przeanalizowaniu sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, podejmuje się decyzję o udzieleniu bądź nie udzieleniu Zarządowi absolutorium. W następnych etapach posiedzenia po przedstawieniu uchwał przez Komisję Wniosków i Uchwał odbywa się zatwierdzenie planu działalności straży na bieżący rok a także przyjęcie planu finansowego.
     W poprzednim roku wydatki związane z działalnością wszystkich OSP w Gminie Babice wyniosły 217.875,58 zł. W rozbiciu na poszczególne jednostki OSP kwoty przedstawiają się następująco:
- OSP Babice 6.837,27 zł
- OSP Jankowice 21.586,68 zł
- OSP Mętków 56.883,27 zł
- OSP Rozkochów 56.357,87 zł
- OSP Zagórze 60.181,26 zł
- Wspólne wydatki wyniosły 16.029,23 zł
     Natomiast w poprzednich latach wydatki związane z działalnością OSP w sumie wynosiły:
- 265.805,66 zł w 2007 r. 
- 314.090,32 zł w 2008 r.