• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ZAKAZ WSTĘPU DO LASÓW

21 stycznia 2010

Zakaz wstępu do lasów uszkodzonych przez okiść i szadź. Podstawa prawna art. 26 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.

     Zakaz wstępu do lasów uszkodzonych przez okiść i szadź. Podstawa prawna art. 26 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.

     Wejście grozi śmiercią lub kalectwem!
     Nieprzestrzeganie zakazu jest wykroczeniem z art. 157 § 1 Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny do 500zł.

     Zakaz obowiązuje od 19 stycznia 2010 roku do odwołania.

     Zakaz nie dotyczy osób wykonujących w lesie czynności gospodarcze.

     Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów mg inż. Andrzej Berkowski