Jesteś tutaj: Babice / Ogłoszenia / konkursy / Oferty pozakonkursowe rozpatrywane w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Dodano dnia, 2010-10-04

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania „Zapewnienie dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice w roku 2010”

     Fundacja Viribus-Unitis złożyła ofertę na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice w roku 2010” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert).
Wójt Gminy Babice po rozpatrzeniu oferty, stwierdził że:
- w zakończonym w tym roku konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice w roku 2010” nie wpłynęła żadna oferta,
- zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w art. 14 ustawy,
- przedłożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy (wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).
Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach,
2) W siedzibie Urzędu Gminy w Babicach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babicach.

     Każdy w tym terminie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego - "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice"
Harmonogram dostaw żywności
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

Dodano dnia, 2010-06-17 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania „Zapewnienie dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice w roku 2010”

     Fundacja Viribus-Unitis złożyła ofertę na realizację  zadania publicznego „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy” w trybie art.19a ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert).
Wójt Gminy Babice po rozpatrzeniu oferty, stwierdził że:
- w zakończonym w tym roku konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice  w roku 2010” nie wpłynęła żadna oferta,
- zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U.z 2008 Nr.115 poz.728 z późn. zm.) do  zadań własnych gminy należy zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w art.14 ustawy,
- przedłożona oferta spełnia warunki określone w art.19a ustawy (wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł., a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).
     Wobec powyższego, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach,
2) w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babicach.
     Każdy w tym terminie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego - "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Babice" 

Nieruchomości na sprzedaż
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce

 FOTOGALERIA


Parkingi w Babicach
program współpracy
1 %
rozkład jazdy
Pogoda w Babicach
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Forum Gminy Babice
Wrota Małopolski